Г. Стоев: Днешната среща между бизнеса и властта бе пиар за кабинета

Това бе по-скоро опит за туширане на падащото доверие на стопанския свят към правителството, смята съдружникът в Industry Watch